subsidie FCB voor trainingen kinderopvangorganisaties

Het FCB subsidieert trainingen voor kinderopvangorganisaties waarbij 50 tot 75% van de kosten voor communicatietraining voor pm’ers of voor een training voor leidinggevenden vergoed worden. lif heeft twee programma’s gemaakt voor organisaties die aan de slag willen.

 

Training 1 Leidinggeven aan kinderopvangorganisaties in een veranderend speelveld

Doelgroep: directieleden en managers van kinderopvangorganisaties

Maatwerktraining: de precieze inhoud en duur van de training wordt aangepast aan de wensen van de opdrachtgever

Kinderopvangorganisaties zijn veel meer dan voorheen genoodzaakt zich snel en effectief aan te passen aan de eisen die hun omgeving aan hen stelt. In deze training komen binnen 5 thema’s competenties aan de orde die managers ondersteunen bij het vormgeven van hun organisatie en het aansturen en ondersteunen van pm’ers in dit proces:

1. Analyse van het huidige speelveld en de te verwachten marktsituatie

2. Zakelijk en inspirerend overleggen en besluiten nemen in de top van de organisatie

3. Actief leider zijn in het veranderingsproces

4. Effectief aansturen en ondersteunen van pm’ers in een veranderende kinderopvangorganisatie

5. Draagvlak creëren voor verandering. Hoe motiveer ik individuele teamleden en teams? Hoe ga ik om met weerstanden en hoe maak ik pm’ers actief betrokken bij het veranderproces?

6. Hoe coach en train ik mijn teamleden in het effectief samenwerken en in het effectief communiceren met ouders als klanten? In de training leren deelnemers werken met opdrachten die lif communicatietrainingen ter beschikking stelt en die ze met hun teams na de training zelf kunnen gaan uitvoeren.

 

Training 2 Persoonlijke effectiviteit in het team en in het contact met de ouder als klant

Doelgroep: pedagogisch medewerkers

Maatwerktraining: de precieze inhoud en duur van de training wordt aangepast aan de wensen van de opdrachtgever

Deze training geeft professionals in de kinderopvang het vermogen om effectief te functioneren in de snel veranderende kinderopvangorganisaties. Van medewerkers wordt gevraagd om steeds zelfstandiger, proactief als daadwerkelijke professionals in teams te functioneren. Ouders stellen meer eisen aan het niveau van de zorg voor hun kinderen en organisaties vragen van pedagogisch medewerkers dat zij ouders gastvrij en hartelijk bejegenen èn tegelijkertijd met een professionele houding voldoende distantie in acht kunnen nemen om effectief met ouders te kunnen communiceren. In de training oefenen medewerkers intensief de vaardigheden die nodig zijn om aan de huidige verwachtingen te kunnen voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *