training voor EVV’ers/contactverzorgenden

Training effectief werken als EVV’er of contactverzorgende

Deze training levert een verzorgende de vaardigheden die nodig zijn om de functie van Eerst Verantwoordelijke Verzorgende effectief te kunnen uitvoeren.
De training duurt 5 of 6 dagen verspreid over verschillende maanden. In het kader van de training worden verschillende praktijkopdrachten gemaakt.
Resultaat van de training is dat de EVV’er in staat is:

  • een visie te formuleren op de functie van EVV’er;
  • zich als EVV’er te presenteren en aan te geven wat zij vanuit haar functie voor de ander kan betekenen;
  • samen met de zorgvrager en eventuele contactpersonen de inhoud van een zorgplan te formuleren;
  • in een zorgplan gesprek te achterhalen op welke wijze de zorgvrager zijn leven wil leiden, welk dagritme voor de ander belangrijk is en welke ondersteuning gewenst is;
  • samen met collega’s en de leidinggevende actief te onderzoeken hoe zoveel mogelijk aan de wensen van de zorgvrager tegemoet gekomen kan worden;
  • aan verwachtingmanagement te doen door helder tegen de zorgvrager te zijn over wat de organisatie wel en niet te bieden heeft;
  • effectief om te gaan met een klacht, boosheid of ongerustheid van een zorgvrager;
  • een ‘slecht nieuws’ gesprek met een zorgvrager te voeren;
  • effectief te overleggen met gesprekspartners van binnen en buiten de eigen organisatie om zorg te organiseren;
  • de techniek van het onderhandelend communiceren om win-win oplossingen te zoeken toe te passen op alle overlegsituaties die zij vanuit haar functie tegenkomt.