trainingen voor teamleiders en managers van zorgorganisaties

 

 


Onderhandelend communiceren in de top van de organisatie; stevig opkomen voor je belangen als manager en tegelijkertijd investeren in de relatie met je gesprekspartner

Deze training is ontwikkeld voor managers van grotere organisaties die in de top van hun eigen organisatie effectief met elkaar willen communiceren.  Doel is dat collega managers stevig met elkaar kunnen discussiëren en onderhandelen en dat zij tegelijkertijd in staat zijn oplossingen te formuleren en afspraken te maken die recht doen aan de verschillende belangen die in de organisatie een rol spelen en dat zij staat zijn een goede relatie met hun gesprekpartner te bevorderen.
Resultaat van de training is dat de manager:

 • helder en stevig kan formuleren wat zijn of haar belangen zijn onder meer gezien de positie die hij of zij inneemt;
 • kan onderzoeken welke belangen voor collega managers belangrijk zijn;
 • onderhandelingsgesprekken kan voeren volgens de ‘win-win’ methode waarbij oplossingen gezocht worden die de verschillende belangen zoveel mogelijk recht doen;
 • effectief status gedrag (niet te hoog en niet te laag) laat zien.

Geïnspireerd leiden van overleggen

Het leiden van een overleg is een soms niet gemakkelijke maar altijd belangrijk taak. Na een vlot en fijn overleg gaan teamleden met enthousiasme en energie aan de slag en weten ze ook goed aan welk doel zij op welke manier werken. In deze training leren managers hoe zij hun vergaderingen en overleggen effectief en efficiënt voorbereiden en leiden.
Resultaat van de training is dat de manager:

 • een effectieve en uitnodigende vergaderagenda kan maken;
 • weet hoe de vaste agendapunten snel en effectief behandeld worden;
 • weet en aangeeft met welk vergaderdoel een inhoudelijk punt op de agenda staat (informatief, meningsvormend of besluitvormend);
 • in staat is de informatieve, meningsvormende en besluitvormende fase te gebruiken om een onderwerp effectief en efficiënt te bespreken;
 • in staat is deelnemers aan de vergadering op een vriendelijke en duidelijke manier aan te sturen;
 • effectief om kan gaan met kritische of boze deelnemers aan de vergadering;
 • correcte samenvattingen kan maken die ervoor zorgen dat de vergadering met vaart voortgezet kan worden;
 • ervoor zorgt dat er in de vergadering heldere besluiten worden genomen.

Het als manager zelf coachen en trainen van teams

Veel managers vinden het fijn om zelf een teamcoachingsactiviteit voor hun team te kunnen uitvoeren. In deze training leren managers hoe je een teamcoaching voorbereidt en uitvoert.
Resultaat van de training is dat de manager:

 • leerdoelen kan formuleren;
 • verschillende werkvormen kent en weet voor welke doelen deze werkvormen inzetbaar zijn;
 • nieuwe werkvormen kan ontwikkelen;
 • weet hoe een programma met leerdoelen bij deelnemers geïntroduceerd kan worden;
 • het principe van afstemmen kan gebruiken om optimaal contact te maken;
 • weet hoe weerstanden in een training of coaching voorkomen kunnen worden;
 • een oefening kan introduceren en kan nabespreken;
 • effectief feedback kan geven;
 • effectief om kan gaan met lastige situaties tijdens een coaching of training.

Strategie en onderhandelingsvaardigheden om effectief invloed uit te oefenen

Deze training helpt managers die op strategisch niveau in de organisatie functioneren bewust strategisch te opereren.
Resultaat van de training is dat de manager:

 • samenwerking, onderhandelen, overtuigen en druk uitoefenen kan onderscheiden als verschillende vormen van strategisch gedrag;
 • kan analyseren welk soort gedrag in welke situatie effectief kan zijn;
 • deze vormen van strategisch gedrag op een congruente manier kan inzetten;
 • een onderhandelingsgesprek kan voorbereiden;
 • weet hoe ‘hard zijn’ ten opzichte van het belang en ‘zacht zijn’ ten opzichte van de relatie effectief onderhandelaarsgedrag is;
 • op een gestructureerde manier een onderhandelingsgesprek kan voeren;
 • weet wat het verschil is tussen integratief en distributief onderhandelen;
 • belangen en standpunten kan onderscheiden;
 • effectief statusgedrag kan vertonen (niet te ‘hoog’ en niet te ‘laag’) dat past bij de situatie.