trainingen voor zorgorganisaties

Van medewerkers die in een moderne zorgorganisatie werken wordt verwacht dat zij in staat zijn:

  • de zorgvrager als mens in plaats van als patiënt te zien die eigen keuzes maakt over de wijze waarop hij wil wonen en leven;
  • zich in grotere mate richten op de kracht en mogelijkheden van zorgvragers in plaats van op hun beperkingen;
  • niet alleen zelf zorg te leveren maar ook in staat zijn in samenwerking met anderen zorg te organiseren;
  • zich te focussen op het ondersteunen van zorgvragers in plaat van op het zorgen voor (het uit handen nemen van zaken van) zorgvragers;
  • zelfstandig en professioneel met collega’s samen te werken, bijvoorbeeld in een zelfsturend team.

 

lif ondersteunt zorgorganisaties met trainingen en coaching en begeleidt na de training het management intensief bij het uitbouwen van de trainingsresultaten. Doel is dat medewerkers en managers de juiste houding en communicatievaardigheden ontwikkelen om aan de vraag van hun organisatie te kunnen voldoen.

 

lif traint en ondersteunt zorgorganisaties als:
verzorgingshuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties en organisaties voor gehandicaptenzorg.

 

lif’s trainingen zijn bedoeld voor medewerkers met uiteenlopende functies zoals:
helpenden, verzorgenden, EVV’ers, verpleegkundigen, teamleiders, begeleiders, groepsleiders en managers.

 

 

Een training wordt voor uw situatie gemaakt
Trainingen worden per organisatie op maat gemaakt. U vindt hier verschillende voorbeelden van trainingen en de mogelijke leerdoelen per onderwerp. Na een voorgesprek wordt de training aangepast aan de situatie en wensen in de organisatie. De trainingen vinden plaats op uw eigen locatie of op een andere geschikte plaats.

 

Intensief gesprektechnieken oefenen zonder het gevoel te hebben een rollenspel te doen
In alle trainingen van lif oefenen de deelnemers gesprektechnieken op de trainer en treedt de trainer, vrijwel terloops, op als trainingsacteur. Het is mooi te zien dat deelnemers op deze manier intensief oefenen en achteraf vaststellen dat ze gelukkig niet van die vreselijke rollenspelen hebben gedaan!

 

Kostelozenbegeleiding om de trainingsresultaten na de training uit te bouwen
lif vindt het heel belangrijk organisaties na de training te helpen bij het uitbouwen van de trainingsresultaten. lif biedt bij ieder trainingstraject aan na de training verschillende malen begeleidingsgesprekken met de betrokken leidinggevenden te voeren. In deze gesprekken vertellen managers over hun ervaringen en krijgen zij concrete tips en adviezen om de trainingsresultaten uit te bouwen. Voor deze begeleiding worden geen kosten in rekening gebracht.