trainingen voor pedagogisch medewerkers over communicatie in teams

Kort & krachtig: trainingsresultaat in 3 uur!
De hier beschreven trainingen duren 3 uur. Dit wil zeggen dat de beschreven leerdoelen voor een gemiddeld team in 3 uur te behalen zijn.
Het definitieve programma wordt na overleg met de opdrachtgever gemaakt.

 


Oplossingsgerichte gesprekken voeren met collega’s

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • effectief collega’s aan te spreken die zich niet aan de regels, afspraken of normen van de organisatie houden;
 • effectief in gesprek te gaan met collega’s wanneer er verschillen van mening zijn over de manier waarop het werk op de groep en in het team uitgevoerd wordt;
 • respectvol om te gaan met de mening van anderen en actief naar collega’s met een andere mening te luisteren;
 • actief te werken aan het formuleren van oplossingen die de verschillende meningen op de groep zoveel mogelijk recht doen.

Een basis voor open en eerlijke communicatie met het Kernkwadrant

Het Kernkwadrant is een bijzonder effectieve methode waarmee collega’s op een gestructureerde en niet bedreigende manier met elkaar kunnen praten over hun eigen en elkaars effectieve en minder effectieve kanten en over hun eigen en elkaars leerpunten en allergieën.
Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • aan te geven hoe kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën samen het kernkwadrant vormen;
 • een kernkwadrant voor zichzelf en voor collega’s te maken;
 • op een prettige en heldere wijze een kernkwadrant voor een collega te presenteren;
 • aan de hand van eigen kernkwadranten ontwikkelpunten voor zichzelf te formuleren.

Goed overleggen op de groep en in het team

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • een overleg gestructureerd voor te bereiden en te voeren;
 • haar mening helder en duidelijk te formuleren;
 • effectief om te gaan met de bijdragen van anderen aan het overleg, ongeacht of ze het wel of niet met de ander eens is;
 • een bijdrage aan de vergadering aan te passen aan de bespreekfase waarin het onderwerp verkeert.

Geïnspireerd samenwerken op de groep en in het team

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • samen met collega’s doelen ( SMART) te formuleren;
 • aan te geven welke randvoorwaarden voor een samenwerkingsproject geïnventariseerd moeten worden;
 • te benoemen wat belangrijke voorwaarden zijn om geïnspireerd samen te werken;
 • een tijdsplanning te maken en taken te verdelen op basis van de kwaliteiten in het team;
 • te analyseren hoe de samenwerking in het eigen team verloopt en samen met collega’s concrete voornemens te maken ten aanzien van deze samenwerking.

In deze training wordt door het team gewerkt aan een gezamenlijk creatief product. Aan de hand van deze samenwerking wordt aan de leerdoelen gewerkt.

Dagelijkse samenwerking verbeteren; wat kan ik voor je doen?

In deze training leren deelnemers hoe zij met elkaar kunnen praten over hun dagelijkse samenwerking en hoe zij effectief kunnen bespreken hoe zij deze dagelijkse samenwerking kunnen verbeteren.
Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • aan te geven wat haar eigen kwaliteiten en die van haar collega’s zijn;
 • aan te geven wat haar eigen minder effectieve kanten en de minder effectieve kanten van haar collega’s zijn;
 • met collega’s te bespreken wat ze voor hen zou kunnen doen om de samenwerking nog verder te verbeteren;
 • rekening te houden met verschillen tussen mensen en tegelijkertijd samenwerking te optimaliseren.