trainingen voor kinderopvangorganisaties

Medewerkers die optimaal met ouders en met elkaar communiceren juist òòk in deze lastige ‘corona tijd’.
Van medewerkers wordt een meer professionele houding en meer flexibiliteit gevraagd dan ooit. En tegelijkertijd is het ook belangrijker dan ooit dat medewerkers optimaal met ouders communiceren. lif heeft veel ervaring met het ondersteunen van kinderopvangorganisaties die willen dat juist in deze lastige tijd de interne communicatie èn de communicatie met ouders heel goed verloopt.

 

 

Een training wordt voor uw situatie gemaakt
Trainingen worden per organisatie op maat gemaakt. U vindt hier verschillende voorbeelden van trainingen en de mogelijke leerdoelen per onderwerp. Na een voorgesprek wordt de training aangepast aan de situatie en wensen in de organisatie. De trainingen vinden plaats op uw eigen locatie of op een andere geschikte plaats.

 

Intensief gesprekstechnieken oefenen zonder het gevoel te hebben een rollenspel te doen
In alle trainingen van lif oefenen de deelnemers gesprekstechnieken op de trainer en treedt de trainer, vrijwel terloops, op als trainingsacteur. Het is mooi dat deelnemers op deze manier intensief oefenen en achteraf vaststellen dat ze gelukkig niet van die vreselijke rollenspelen hebben gedaan!

 

Kosteloze begeleiding om de trainingsresultaten na de training uit te bouwen
lif vindt het heel belangrijk organisaties na de training te helpen bij het uitbouwen van de trainingsresultaten. lif biedt bij ieder trainingstraject aan na de training verschillende malen begeleidingsgesprekken met de betrokken leidinggevenden te voeren. In deze gesprekken vertellen managers over hun ervaringen en krijgen zij concrete tips en adviezen om de trainingsresultaten uit te bouwen. Voor deze begeleiding worden geen kosten in rekening gebracht.