Training over gastvrijheid en communicatie met ouders voor pedagogisch medewerkers: laat pedagogisch medewerkers bewust de regie op de groep voeren en er is al veel gewonnen!

communicatie met ouders kinderopvang

Van de week was ik op een dagverblijf waar een kindje aan het ‘wennen’ was. Het jongetje zat met een aantal andere kinderen aan tafel en de vader stond ernaast. De regel op het dagverblijf is dat kinderen de eerste keer een uur komen en dat ouders dan bij hun kind blijven. De pedagogisch medewerker liep rond en was van alles aan het regelen. Het nieuwe jongetje aan de tafel probeerde speelgoed af te pakken van zijn buurjongen. De staande vader  deed een wat halfslachtige poging om hem te corrigeren. De vader leek zich niet op zijn gemak te voelen. En ouders zich wèl op hun gemak laten voelen is een belangrijk onderdeel van ‘gastvrij zijn’.

In dit geval had de pm’er veel duidelijker de regie op haar groep moeten voeren. Dat wil zeggen dat ze de ouder op een vriendelijke en duidelijke manier had moeten laten weten wat er van hem – in de tijd die hij op groep doorbrengt –  wordt verwacht. Om de regie te voeren had ze dus in dit geval:

  • een stoel voor de ouder moeten pakken;
  • moeten aangeven wat er in het uur dat het jongetje op de groep verblijft zou gaan gebeuren;
  • duidelijk moeten zijn over de rol van de vader en over haar eigen rol. Verwachtte ze van de ouder dat hij zich actief met het kind zou bezighouden en bijvoorbeeld het jongetje zou afleiden of corrigeren wanneer dat nodig was, of kon de ouder dat met een gerust hart aan haar overlaten?

 

In trainingen merk ik vaak dat pm’ers te weinig rekening houden met het feit dat een ouder ‘te gast’ is op de groep en niet goed weet hoe het er op de groep aan toe gaat. Pm’ers maken zichzelf soms niet belangrijk genoeg en de ouder te belangrijk. Gevolg is dat ze zich niet meer realiseren dat de ouder op het dagverblijf ‘een leek’ is. Oòk, of misschien wel juist de ouder die in het dagelijks leven een goed betaalde functie heeft en strak in het (mantel)pak zijn of haar kind komt brengen weet niet altijd goed wat er op het dagverblijf van hem of haar wordt verwacht. En terwijl ouders dit niet altijd goed weten vertonen ze soms op het dagverblijf wel het voor hen vanzelfsprekende ‘hoog status gedrag’. Het is niet vreemd dat pm’ers op dit gedrag van ouders zelf met ‘laag status gedrag’ reageren. Hoog status gedrag roept namelijk van nature laag status gedrag bij anderen op. En met laag status gedrag geef je als pm’er automatisch geen leiding aan de ouders op de groep, terwijl dat wèl is wat er nodig is.

Gastvrijheid heeft als belangrijk doel dat een gast zich prettig, op zijn gemak voelt. Eén van de eerste dingen die pm’ers in dit kader moeten leren is de regie voeren. En de regie voeren is niet moeilijk: het houdt in dat een pm’er steeds weer opnieuw vriendelijk aan de ouder duidelijk maakt: zo gaat dit hier op de groep, dit is wat ik doe en dit is wat er van jou als ouder wordt verwacht.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *