nieuws

Training over communicatie met ouders van 3 dagdelen mogelijk met FCB subsidie

Training: Profileren als professional voor pedagogisch medewerkers

Prijs per deelnemer:  € 250,-

Onder FCB voorwaarden 75% subsidie mogelijk

Aantal dagdelen: 3

Maatwerktraining

Maximale groepsgrootte: 10

 

Nieuwe competenties

Meer dan ooit wordt er van pedagogisch medewerkers gevraagd dat zij zich als zelfstandige professionals kunnen profileren in het contact met ouders als klanten. Ouders stellen hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang dan voorheen. Kinderopvangorganisaties moeten meer vraaggericht werken en van pm’ers wordt verwacht dat zij de ambassadeur van hun organisatie zijn.

Resultaat van deze training is dat pm’ers competenties verwerven om:

 • voldoende zelfverzekerd als expert met ouders te communiceren;
 • in de communicatie met ouders duidelijkheid met vriendelijkheid te combineren;
 • hartelijk en gastvrij te zijn terwijl ze ook voldoende professionele afstand tot de ouder innemen;
 • bewust hun kwaliteiten en die van hun organisatie tonen
 • met ouders te communiceren in lastige situaties.

 

Programma

 • Wat is effectief status gedrag? Hoe groot of hoe klein maak je je in een situatie om een serieuze gesprekspartner te zijn?
 • Het geven van adviezen aan ouders
 • Een duidelijke boodschap vriendelijk overbrengen
 • Leidinggeven aan een gesprek en een gesprek diepgang geven
 • Het creëren van een hartelijke contact met de ouder met voldoende professionele afstand
 • Effectief communiceren met ouder die een klacht heeft of boos of ongerust is
 • Je eigen kwaliteit en de kwaliteit van je organisatie zelfbewust aan ouders tonen

 

 

 

 

training over communicatie met collega’s & ouders met open inschrijving mogelijk met fcb subsidie

Training: Persoonlijke effectiviteit in het team en in het contact met ouders als klant

Prijs per deelnemer:  € 600.-

Onder FCB voorwaarden 75% subsidie op de trainingskosten mogelijk

Aantal dagdelen: 6

Uitvoeringsdata: 13 januari, 12 februari, 19 maart

Plaats: Zuid Nederland, exacte locatie nog niet bekend

Maximale groepsgrootte: 10

 

Nieuwe competenties

Deze training geeft professionals in de kinderopvang het vermogen om effectief te functioneren in de snel veranderende kinderopvangorganisaties. Van medewerkers wordt gevraagd om steeds zelfstandiger, proactief als daadwerkelijke professionals in teams te functioneren. Ouders stellen meer eisen aan het niveau van de zorg voor hun kinderen en organisaties vragen van pedagogisch medewerkers dat zij ouders gastvrij en hartelijk bejegenen èn tegelijkertijd met een professionele houding voldoende distantie in acht kunnen nemen om effectief met ouders te kunnen communiceren. In de training oefenen medewerkers intensief de vaardigheden die nodig zijn om aan de huidige verwachtingen te kunnen voldoen.

Programma

 • Individuele kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten
 • Het samen creëren van een effectieve leercultuur waarin ieder zich optimaal kan ontwikkelen
 • Collega’s constructief feedback geven
 • Samen actief plannen en overleggen
 • Effectief taken verdelen met oog voor aanwezige kwaliteiten
 • Ouders tegemoet treden als een zelfbewuste professional
 • Een hartelijke en gastvrije houding combineren met het innemen van een gepaste afstand tot de ouder
 • Ambassadeur van de eigen organisatie zijn
 • Omgaan met kritiek, boosheid en ongerustheid van ouders en loyaal blijven aan de eigen organisatie
 • Afstemmen op de ouder en vraaggestuurd werken
 • Aan de hand van dagelijkse ervaringen constructief meedenken over de ontwikkeling van de eigen organisatie

 

Training Professioneel bijdragen aan verandering

Nieuw trainingsaanbod

Kinderopvangorganisaties zijn in verandering om in het vernieuwde speelveld effectief te kunnen opereren.  In deze nieuwe training ontwikkelen ervaren pedagogisch medewerkers competenties die hen in staat stellen om:

 • zelf optimaal te functioneren in de zich veranderende organisaties;
 • bij te dragen aan het creëren van een lerende organisatiecultuur waarin zij in staat zijn hun minder ervaren collega’s te coachen.

 Programma

 • analyse van eigen kwaliteiten en vaststellen eigen leervragen en ontwikkelpunten
 • persoonlijk leerplan voor voortdurend leren opstellen
 • taakgerichtheid in het team bevorderen
 • feedback geven aan collega’s
 • kwaliteiten in het team benutten
 • constructief functioneren in veranderprocessen
 • coachen van collega’s in het effectief functioneren in het team
 • zorg dragen voor een effectieve leercultuur
 • onderhandelend communiceren in lastige (conflict) situaties
 • professioneel met ouders over welzijn en ontwikkeling van kinderen communiceren
 • hartelijk, gastvrij en met gepaste afstand omgaan met ouders
 • coachen van collega’s in het effectief omgaan met ouders

Doelgroep: (ervaren) pedagogisch medewerkers

Kosten: € 700,- per deelnemer

Maximale groepsgrootte: 10 personen

Vorm training: incompany

Voor deze training is onder voorwaarden subsidie van het FCB mogelijk, zie www.fcb.nl

De vaste prijs per deelnemer is inclusief alle kosten zoals o.a. BTW, reis- en verblijfskosten en (indien van toepassing) locatiekosten van lif communicatietrainingen als uitvoerder. Deze prijs is tot eind 2015 met FCB overeengekomen.

 

 

 

Training Persoonlijke effectivitiet in het team en in het contact met de ouders als klant

Nieuw trainingsaanbod:

Deze training geeft professionals in de kinderopvang het vermogen om effectief te functioneren in de snel veranderende kinderopvangorganisaties. Van medewerkers wordt gevraagd om steeds zelfstandiger, proactief als daadwerkelijke professionals in teams te functioneren. Ouders stellen meer eisen aan het niveau van de zorg voor hun kinderen en organisaties vragen van pedagogisch medewerkers dat zij ouders gastvrij en hartelijk bejegenen èn tegelijkertijd met een professionele houding voldoende distantie in acht kunnen nemen om effectief met ouders te kunnen communiceren. In de training oefenen medewerkers intensief de vaardigheden die nodig zijn om aan de huidige verwachtingen te kunnen voldoen.

 Programma

 • Individuele kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten
 • Het samen creëren van een effectieve leercultuur waarin ieder zich optimaal kan ontwikkelen
 • Collega’s constructief feedback geven
 • Samen actief plannen en overleggen
 • Effectief taken verdelen met oog voor aanwezige kwaliteiten
 • Ouders tegemoet treden als een zelfbewuste professional
 • Een hartelijke en gastvrije houding combineren met het innemen van een gepaste afstand tot de ouder
 • Ambassadeur van de eigen organisatie zijn
 • Omgaan met kritiek, boosheid en ongerustheid van ouders en loyaal blijven aan de eigen organisatie
 • Afstemmen op de ouder en vraaggestuurd werken
 • Aan de hand van dagelijkse ervaringen constructief meedenken over de ontwikkeling van de eigen organisatie

Duur training: 6 dagdelen

Maximale groepsgrootte: 10 deelnemers

Kosten: € 500,-

 

Training Leidinggeven aan kinderopvangorganisaties in een veranderend speelveld

Nieuw trainingsaanbod:

Kinderopvangorganisaties zijn veel meer dan voorheen genoodzaakt zich snel en effectief aan te passen aan de eisen die hun omgeving aan hen stelt. In deze training komen binnen 5 thema’s competenties aan de orde die managers ondersteunen bij het vormgeven van hun organisatie en het aansturen en ondersteunen van pm’ers in dit proces:

 1.  Analyse van het huidige speelveld en de te verwachten marktsituatie;
 2. Zakelijk en inspirerend overleggen en besluiten nemen in de top van de organisatie;
 3. Actief leider zijn in het veranderingsproces;
 4. Effectief aansturen en ondersteunen van pm’ers in een veranderende kinderopvangorganisatie;
 5. Draagvlak creëren voor verandering. Hoe motiveer ik individuele teamleden en teams? Hoe ga ik om met weerstanden en hoe maak ik pm’ers actief betrokken bij het veranderproces?
 6. Hoe coach en train ik mijn teamleden in het effectief samenwerken en in het effectief communiceren met ouders als klanten? In de training leren deelnemers werken met opdrachten die lif communicatietrainingen ter beschikking stelt en die ze met hun teams na de training zelf kunnen gaan uitvoeren.

Programma

 • Analyse van kansen en bedreigingen: wat is effectief ondernemen voor deze organisatie in deze situatie?
 • Het creatieproces effectief vormgeven met behulp van de Creatiespiraal van Knoope;
 • Onderhandelend communiceren: de belangen van de gesprekspartners open onderzoeken en actief zoeken naar naar win win situaties;
 • Bewust onderscheid maken tussen pm’ers en hun verschillende behoeftes bij verandering;
 • Het vergroten van het eigen gedragsstijl repertoire: overtuigend inzetten van gedragstijlen die niet tot de eigen voorkeursstijl behoren;
 • Het effectief motiveren van teams en individuele teamleden;
 • Overleggen inzetten om motivatie te vergroten en pm’ers actief te betrekken bij veranderingen;
 • Onderkennen van en het effectief omgaan met weerstanden tegen verandering;
 • Trainen en coachen van teams in effectief samenwerken;
 • Trainen en coachen van teams in het effectief communiceren met ouders.

De training wordt aangeboden als maatwerktraining en als training met open inschrijving.

Duur training: 8 dagdelen

Maximale groepsgrootte: 8 deelnemers

Kosten € 600,-

 

 

 

 

 

 

 

 

subsidie FCB voor trainingen kinderopvangorganisaties

Het FCB subsidieert trainingen voor kinderopvangorganisaties waarbij 50 tot 75% van de kosten voor communicatietraining voor pm’ers of voor een training voor leidinggevenden vergoed worden. lif heeft twee programma’s gemaakt voor organisaties die aan de slag willen.

 

Training 1 Leidinggeven aan kinderopvangorganisaties in een veranderend speelveld

Doelgroep: directieleden en managers van kinderopvangorganisaties

Maatwerktraining: de precieze inhoud en duur van de training wordt aangepast aan de wensen van de opdrachtgever

Kinderopvangorganisaties zijn veel meer dan voorheen genoodzaakt zich snel en effectief aan te passen aan de eisen die hun omgeving aan hen stelt. In deze training komen binnen 5 thema’s competenties aan de orde die managers ondersteunen bij het vormgeven van hun organisatie en het aansturen en ondersteunen van pm’ers in dit proces:

1. Analyse van het huidige speelveld en de te verwachten marktsituatie

2. Zakelijk en inspirerend overleggen en besluiten nemen in de top van de organisatie

3. Actief leider zijn in het veranderingsproces

4. Effectief aansturen en ondersteunen van pm’ers in een veranderende kinderopvangorganisatie

5. Draagvlak creëren voor verandering. Hoe motiveer ik individuele teamleden en teams? Hoe ga ik om met weerstanden en hoe maak ik pm’ers actief betrokken bij het veranderproces?

6. Hoe coach en train ik mijn teamleden in het effectief samenwerken en in het effectief communiceren met ouders als klanten? In de training leren deelnemers werken met opdrachten die lif communicatietrainingen ter beschikking stelt en die ze met hun teams na de training zelf kunnen gaan uitvoeren.

 

Training 2 Persoonlijke effectiviteit in het team en in het contact met de ouder als klant

Doelgroep: pedagogisch medewerkers

Maatwerktraining: de precieze inhoud en duur van de training wordt aangepast aan de wensen van de opdrachtgever

Deze training geeft professionals in de kinderopvang het vermogen om effectief te functioneren in de snel veranderende kinderopvangorganisaties. Van medewerkers wordt gevraagd om steeds zelfstandiger, proactief als daadwerkelijke professionals in teams te functioneren. Ouders stellen meer eisen aan het niveau van de zorg voor hun kinderen en organisaties vragen van pedagogisch medewerkers dat zij ouders gastvrij en hartelijk bejegenen èn tegelijkertijd met een professionele houding voldoende distantie in acht kunnen nemen om effectief met ouders te kunnen communiceren. In de training oefenen medewerkers intensief de vaardigheden die nodig zijn om aan de huidige verwachtingen te kunnen voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lif organiseert verfrissende & professionele studiedagen voor kinderopvang en zorgorganisaties

IMG_20140103_085126 (1)

lif communicatietrainingen zorgt ervoor dat studiedagen voor kinderopvang en zorgorganisaties een groot succes worden. Een mooie invulling van een studiedag is bijvoorbeeld de uitvoering van een Verhelder Show met interactief theater tijdens het ochtendprogramma van de studiedag. Het thema en de invulling van de Verhelder Show wordt voor de organisatie in overleg met de opdrachtgever gemaakt. In de middag kunnen medewerkers dan aansluitend workshops volgen die passen bij het thema van het interactieve theater.

lif & Co maakten zo een show over communicatie met ouders voor 200 pm’ers van Humanitas Kinderopvang. Het publiek zat op het puntje van de stoel en deed mee, bedacht hoe de lastige situaties opgelost moesten worden, en regisseerden de acteurs. Tijdens het middagprogramma verzorgden de managers, samen met de trainer en de trainingsacteur van lif, workshops voor de medewerkers. lif begeleidde vooraf de managers bij het kiezen van relevant thema’s en bij het maken van een professionele opzet voor de workshops.

De studiedag werd door de opdrachtgever geëvalueerd. ‘Nog nooit zo’n leuke en zinvolle studiedag gehad’, hij was een acht waard, was het oordeel van de pedagogisch medewerkers!

Wanneer je meer wilt weten over hoe lif studiedagen tot een succes maakt? Neem dan contact op met Petra Ziere.

 

lif in ‘Management Kinderopvang’ over hoe teams meer open leren communiceren

communicatie team kinderopvang

In ‘Management Kinderopvang’ schrijft Petra Ziere in het artikel zelf aan de slag met teamcoaching over waarom het Kernkwadrant zo geschikt is om open communicatie in teams te bevorderen.

 

Trainingen over werken met de meldcode en over professioneel omgaan met de seksuele ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang

training meldcode kinderopvang

lif biedt, geïnspireerd door de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vier trainingen aan die organisaties voor kinderopvang helpen professioneel met de meldcode èn met de seksuele ontwikkeling en seksueel gedrag van kinderen om te gaan.

 

Training over gastvrijheid en communicatie met ouders voor pedagogisch medewerkers: laat pedagogisch medewerkers bewust de regie op de groep voeren en er is al veel gewonnen!

communicatie met ouders kinderopvang

Van de week was ik op een dagverblijf waar een kindje aan het ‘wennen’ was. Het jongetje zat met een aantal andere kinderen aan tafel en de vader stond ernaast. De regel op het dagverblijf is dat kinderen de eerste keer een uur komen en dat ouders dan bij hun kind blijven. De pedagogisch medewerker liep rond en was van alles aan het regelen. Het nieuwe jongetje aan de tafel probeerde speelgoed af te pakken van zijn buurjongen. De staande vader  deed een wat halfslachtige poging om hem te corrigeren. De vader leek zich niet op zijn gemak te voelen. En ouders zich wèl op hun gemak laten voelen is een belangrijk onderdeel van ‘gastvrij zijn’.

In dit geval had de pm’er veel duidelijker de regie op haar groep moeten voeren. Dat wil zeggen dat ze de ouder op een vriendelijke en duidelijke manier had moeten laten weten wat er van hem – in de tijd die hij op groep doorbrengt –  wordt verwacht. Om de regie te voeren had ze dus in dit geval:

 • een stoel voor de ouder moeten pakken;
 • moeten aangeven wat er in het uur dat het jongetje op de groep verblijft zou gaan gebeuren;
 • duidelijk moeten zijn over de rol van de vader en over haar eigen rol. Verwachtte ze van de ouder dat hij zich actief met het kind zou bezighouden en bijvoorbeeld het jongetje zou afleiden of corrigeren wanneer dat nodig was, of kon de ouder dat met een gerust hart aan haar overlaten?

 

In trainingen merk ik vaak dat pm’ers te weinig rekening houden met het feit dat een ouder ‘te gast’ is op de groep en niet goed weet hoe het er op de groep aan toe gaat. Pm’ers maken zichzelf soms niet belangrijk genoeg en de ouder te belangrijk. Gevolg is dat ze zich niet meer realiseren dat de ouder op het dagverblijf ‘een leek’ is. Oòk, of misschien wel juist de ouder die in het dagelijks leven een goed betaalde functie heeft en strak in het (mantel)pak zijn of haar kind komt brengen weet niet altijd goed wat er op het dagverblijf van hem of haar wordt verwacht. En terwijl ouders dit niet altijd goed weten vertonen ze soms op het dagverblijf wel het voor hen vanzelfsprekende ‘hoog status gedrag’. Het is niet vreemd dat pm’ers op dit gedrag van ouders zelf met ‘laag status gedrag’ reageren. Hoog status gedrag roept namelijk van nature laag status gedrag bij anderen op. En met laag status gedrag geef je als pm’er automatisch geen leiding aan de ouders op de groep, terwijl dat wèl is wat er nodig is.

Gastvrijheid heeft als belangrijk doel dat een gast zich prettig, op zijn gemak voelt. Eén van de eerste dingen die pm’ers in dit kader moeten leren is de regie voeren. En de regie voeren is niet moeilijk: het houdt in dat een pm’er steeds weer opnieuw vriendelijk aan de ouder duidelijk maakt: zo gaat dit hier op de groep, dit is wat ik doe en dit is wat er van jou als ouder wordt verwacht.