Training Persoonlijke effectivitiet in het team en in het contact met de ouders als klant

Nieuw trainingsaanbod:

Deze training geeft professionals in de kinderopvang het vermogen om effectief te functioneren in de snel veranderende kinderopvangorganisaties. Van medewerkers wordt gevraagd om steeds zelfstandiger, proactief als daadwerkelijke professionals in teams te functioneren. Ouders stellen meer eisen aan het niveau van de zorg voor hun kinderen en organisaties vragen van pedagogisch medewerkers dat zij ouders gastvrij en hartelijk bejegenen èn tegelijkertijd met een professionele houding voldoende distantie in acht kunnen nemen om effectief met ouders te kunnen communiceren. In de training oefenen medewerkers intensief de vaardigheden die nodig zijn om aan de huidige verwachtingen te kunnen voldoen.

 Programma

 • Individuele kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten
 • Het samen creëren van een effectieve leercultuur waarin ieder zich optimaal kan ontwikkelen
 • Collega’s constructief feedback geven
 • Samen actief plannen en overleggen
 • Effectief taken verdelen met oog voor aanwezige kwaliteiten
 • Ouders tegemoet treden als een zelfbewuste professional
 • Een hartelijke en gastvrije houding combineren met het innemen van een gepaste afstand tot de ouder
 • Ambassadeur van de eigen organisatie zijn
 • Omgaan met kritiek, boosheid en ongerustheid van ouders en loyaal blijven aan de eigen organisatie
 • Afstemmen op de ouder en vraaggestuurd werken
 • Aan de hand van dagelijkse ervaringen constructief meedenken over de ontwikkeling van de eigen organisatie

Duur training: 6 dagdelen

Maximale groepsgrootte: 10 deelnemers

Kosten: € 500,-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *