Training Leidinggeven aan kinderopvangorganisaties in een veranderend speelveld

Nieuw trainingsaanbod:

Kinderopvangorganisaties zijn veel meer dan voorheen genoodzaakt zich snel en effectief aan te passen aan de eisen die hun omgeving aan hen stelt. In deze training komen binnen 5 thema’s competenties aan de orde die managers ondersteunen bij het vormgeven van hun organisatie en het aansturen en ondersteunen van pm’ers in dit proces:

 1.  Analyse van het huidige speelveld en de te verwachten marktsituatie;
 2. Zakelijk en inspirerend overleggen en besluiten nemen in de top van de organisatie;
 3. Actief leider zijn in het veranderingsproces;
 4. Effectief aansturen en ondersteunen van pm’ers in een veranderende kinderopvangorganisatie;
 5. Draagvlak creëren voor verandering. Hoe motiveer ik individuele teamleden en teams? Hoe ga ik om met weerstanden en hoe maak ik pm’ers actief betrokken bij het veranderproces?
 6. Hoe coach en train ik mijn teamleden in het effectief samenwerken en in het effectief communiceren met ouders als klanten? In de training leren deelnemers werken met opdrachten die lif communicatietrainingen ter beschikking stelt en die ze met hun teams na de training zelf kunnen gaan uitvoeren.

Programma

 • Analyse van kansen en bedreigingen: wat is effectief ondernemen voor deze organisatie in deze situatie?
 • Het creatieproces effectief vormgeven met behulp van de Creatiespiraal van Knoope;
 • Onderhandelend communiceren: de belangen van de gesprekspartners open onderzoeken en actief zoeken naar naar win win situaties;
 • Bewust onderscheid maken tussen pm’ers en hun verschillende behoeftes bij verandering;
 • Het vergroten van het eigen gedragsstijl repertoire: overtuigend inzetten van gedragstijlen die niet tot de eigen voorkeursstijl behoren;
 • Het effectief motiveren van teams en individuele teamleden;
 • Overleggen inzetten om motivatie te vergroten en pm’ers actief te betrekken bij veranderingen;
 • Onderkennen van en het effectief omgaan met weerstanden tegen verandering;
 • Trainen en coachen van teams in effectief samenwerken;
 • Trainen en coachen van teams in het effectief communiceren met ouders.

De training wordt aangeboden als maatwerktraining en als training met open inschrijving.

Duur training: 8 dagdelen

Maximale groepsgrootte: 8 deelnemers

Kosten € 600,-

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *