anderen over lif

“Het afgelopen jaar heb ik samengewerkt met Petra Ziere van lif communicatietrainingen. Ik heb deze samenwerking als zeer prettig en professioneel ervaren. Petra denkt op een actieve en inspirerende manier mee om scholingen binnen de organisatie in te zetten. Ze voelt feilloos aan hoe ze de theorie kan verbinden aan de praktijk en houdt rekening met de bedrijfscultuur. Naast deze voorbereiding en ondersteuning voert ze de trainingen erg goed uit! Als opleidingsadviseur ben je altijd op zoek naar een unieke, inspirerende trainer die een team of student “pakt”en in beweging krijgt. In Petra heb ik deze combinatie gevonden!!! Binnen SKE zijn er ruim 20 locaties geschoold op het gebied van communiceren en Kernkwadranten. De medewerkers zijn zeer tevreden over deze trainingen, hier kunnen ze wat mee in de werksituatie.”

Enkele citaten uit de evaluatieformulieren:

  • “Ik heb geleerd om op een andere manier naar mijzelf en mijn collega’s te kijken, bedankt Petra”
  • “Laagdrempelig, veilig, vertrouwd en met humor”
  • “Ik heb geleerd om zaken bespreekbaar te maken. Prima toepasbaar in mijn werk”
  • “TOP ! Zo doorgaan.

Simone Masselink
opleidingsadviseur Stichting Kinderopvang Enschede

 

“Voor een studiedag was ik op zoek naar een effectieve manier om met mijn team van pedagogisch medewerkers te werken aan de onderlinge communicatie. Open en eerlijke communicatie was het doel. zorgen voor een klimaat waarin medewerkers met elkaar praten over sterke en minder sterke punten om zo persoonlijke groei en samenwerking te verbeteren. Na een grondige zoektocht kwam ik uit bij Petra Ziere van Lif trainingen. Na een inleidend gesprek was ik overtuigd dat ik de juist persoon had gevonden. Ze kent de branche en cultuur goed en weet daar feilloos op in te spelen. In samenspraak zijn we uitgekomen bij de training met gebruik van het kernkwadrant.

In een dagdeel heeft ze het team weten te informeren, inspireren, prikkelen en motiveren om, niet alleen tijdens de training, maar vooral ook daarna, aan de slag te gaan met deze methode. Het was een toptraining waar alle medewerkers enthousiast over waren en waar ze nog steeds met veel plezier op terugkijken. Petra heeft met haar professionele aanpak, gevoel voor humor en doortastendheid het team in beweging gekregen. In een afsluitend gesprek heeft Petra mij als leidinggevende handvatten aangereikt om de methode levend te houden. Inmiddels zijn we ruim een maand verder en is het team nog steeds ontzettend enthousiast over de methodiek. We zijn er nog niet, maar dankzij Petra zijn we op het juiste spoor terecht gekomen.

Petra, ontzettend bedankt!”

Jonathan de Beus

locatie manager Saartje Kinderopvang

 

“In eerste instantie dacht ik ‘o jee, een communicatietraining’. Maar hoe Petra dit heeft georganiseerd vind ik erg leuk. Je hoort vooral van je naaste collega’s wat je kwaliteiten zijn en hoe je nog iets kunt verbeteren. Ik vond het praten met collega’s met behulp van het Kernkwadrant één van de leukste opdrachten. Petra heeft het super gedaan. Het lijkt wel of ze je door en door kent. Erg leuk! Super gedaan! We hebben er erg veel van opgestoken.”

Jitte Breukers (volgde een training over communicatie met ouders en communicatie met collega’s met behulp van het Kernkwadrant)

pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf De Speelweide

 

“Ik heb door de training de Kernkwadrant methode geleerd. Ik denk dat dit een beter bruikbare methode dan andere feedbackmethoden is om in de praktijk iets met collega’s te bespreken.”

Anke (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)

verpleegkundige Zorgtem Schavenweide Markenheem

 

“Petra heeft aan mijn zorgteam de training het kernkwadrant als basis voor open en directe communicatie gegeven. Medewerkers stonden wat sceptisch tegen over de training. Ze gingen echter zeer blij en tevreden naar huis. Petra heeft de kwaliteit om snel een goede klik te maken met medewerkers. Hierdoor ontstond een veilige omgeving, waardoor iedereen  zich heel snel open en kwetsbaar open stelde die dag. Na de training hebben medewerkers goede handvatten meegekregen om over hun eigen en elkaars functioneren na te denken. Voor iedereen werd duidelijk wat hierin effectief werkt en wat nog aandacht vraagt.

Na de training heeft Petra mij veel nuttige  tips gegeven hoe ik het geleerde in de training verder kan gebruiken in het dagelijks werk binnen ons woonzorgcentrum. Zodat ik daar een lerende cultuur kan creëren ten behoeve van het vergroten van het woonplezier van onze bewoners en natuurlijk het werkplezier van onze medewerkers.”

Anja van Maren

Teammanager zorg Zorgorganisatie Markenheem

 

“We wilden de pedagogische kwaliteit in onze organisatie versterken door middel van het trainen van de communicatievaardigheden van de pedagogisch medewerksters. Al onze pedagogisch medewerkers hebben bij lif een training communicatievaardigheden gevolgd. Deze vaardigheden kunnen zij onder meer inzetten bij het houden van oudergesprekken. Het doel is zeker bereikt. Er waren 2 belangrijke zaken die geleerd zijn:

  1. hoe vertel ik de punten die het belangrijkst zijn om te vertellen aan ouders;
  2. hoe zorg ik ervoor dat ik de beschikbare tijd van een oudergesprek efficiënt besteed.

 Er is veel geoefend tijdens de cursus. Dit werkte goed. Petra speelde vaak de “lastige ouder” waardoor de pm’ers het vuur na aan de schenen kregen gelegd. Dit bleek een goede manier van leren te zijn.

Inmiddels hebben de meeste pm’ers de nieuwe manier van oudergesprekken voeren toegepast in de praktijk en ze zijn er zeer enthousiast over. Ze waren duidelijker voor de ouders en vonden het gesprek overzichtelijker. Ook vanuit de ouders waren er positieve reacties. Zij hebben het gesprek ook ervaren als helder en duidelijk.

 Tevens hebben de pm’ers de training over elkaar aanspreken gevolgd. Dit is zeer moeilijk voor hen. Van Petra hebben ze  handvatten gekregen om dit op een positieve manier te kunnen doen. Uiteraard heeft dit alles met een goede samenwerking te maken. Petra heeft een werkvorm met de pm’ers gedaan waardoor ze kwamen tot het formuleren van de “belangrijkste punten voor de toekomstige samenwerking”. Dit was per team verschillend. De aandachtspunten over de samenwerking die Petra voor ieder team uitwerkte (plus de teamfoto) hangt nu op een duidelijke plaats op elke vestiging zodat iedereen eraan herinnerd wordt bij het langslopen.

Wij bedanken Petra voor de geweldige cursussen. Ze heeft de cursussen zo weten te brengen dat het een enorme impact had op iedereen en we zijn ervan overtuigd dat dit dé manier is waarop het geleerde het beste beklijft.”

Ellen Buijvoets

directeur Kinderopvang De Zeven Bergen

 

“Petra heeft een fijne manier van uitleg geven. De vorm van de avond is prettig, doordat je zelf na moet denken en iedereen een inbreng heeft.”
Herma v/d Heyde (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)
pedagogische medewerker SKE

 

“Erg leuke cursus. Bewustwording; nadenken over jezelf en je collega’s. Op een leuke spontane manier uitgelegd en verteld. Lekker luchtig!”
Susan ter Mors (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)
pedagogisch medewerker SKE

 

“Dit was een zinvolle avond, waarbij ik voor het eerst bij een training echt het gevoel heb dat het toepasbaar is en nuttig!”
Marjolein Stuiver (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)
pedagogisch medewerker SKE

 

Ik heb met mijn collega’s de training “kernkwadrant maken” gedaan. Van te voren zag ik hier best tegenop. In een andere werkkring heb ik namelijk ook eens zoiets moeten doen: de sterke punten van jezelf en van elkaar benoemen, maar ook de minder sterke punten. Dat leverde een negatieve werksfeer op en heeft er uiteindelijk toe geleid dat het hele team uit elkaar viel en ik op zoek ben gegaan naar een andere baan, terwijl ik eigenlijk zo van mijn werk hield. Niet zo gek dus dat ik met lood in de schoenen naar de training van Petra toe ging. Niet om wat mijn collega’s over mij zouden gaan zeggen, maar vooral omdat ik misschien ook minder positieve dingen over hén moest gaan zeggen. Ik vond het allemaal best interessant en leuk om een kernkwadrant voor mij zelf te maken, maar zodra we dat ook voor collega’s moesten doen sloeg de paniek toe. Gelukkig wist Petra mij op mijn gemak stellen en mocht ik mee kijken en luisteren met mijn collega’s zonder dat ik zelf wat hoefde te zeggen. Gaandeweg bleek dat de methode met het kernkwadrant vooral positieve gespreksstof opleverde en ik me veilig genoeg voelde om uiteindelijk toch gewoon mee te doen. Uiteindelijk heb ik dan ook een goed gevoel over gehouden aan de training: het kernkwadrant is een prettige manier om met collega’s onderling te communiceren over de kwaliteiten en valkuilen van jezelf en van elkaar!”

Heidi Veijer

pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf Ukkiepuk Zetten

 

Goed om dingen te bespreken die je eigenlijk wel van elkaar weet, maar niet altijd hardop zegt .”

Marjon van Lier (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)

pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf Ukkiepuk Zetten

 

Het was ontzettend leuk en leerzaam. Leuke uitleg. Kortom goed voor iedereen om aan mee te doen.”

Nellie Latta (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)

pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf Ukkiepuk Zetten 

 

“Het is een open en duidelijke training waarbij je weer geprikkeld wordt om over jezelf na te denken.”

Nancy Radstaak (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)

contactverzorgende Zorgteam Schavenweide Markenheem

 

“De les was leerzaam en bruikbaar. Toepasbaar op de bewoners en collega’s.”

Ida van Egteren (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)

contactverzorgende Zorgteam Schavenweide Markenheem

 

“Het was een leuke leerzame les. Wat me erg aansprak was Petra’s inbreng in de kring. Als je wat nerveus was, haalt Petra dit bij je weg.”

Wilma Rutjes (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)

helpende Zorgteam Schevenweide Markenheem

 

“Ik vond het een leerzame training en toepasbaar op het werk.”

Sharon van Vegden (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)

contactverzorgende Zorgteam Schavenweide Markenheem

 

“Het is leerzaam en bruikbaar op je werk, zeker in een nieuw team. En je kunt de methode ook gebruiken om te kijken naar bewoners die bepaald gedrag vertonen.”

Trudy Massop (volgde een training over ‘open communicatie met het Kernkwadrant’)

contactverzorgende Zorgteam Schavenweide Markenheem

 

“Ik vond de training heel interessant. Er kwamen soms verassende dingen uit. Ook humor ontbrak niet. Petra, dank je wel!”

Wijnanda Bennink (volgde een training over communicatie met ouders en communicatie met collega’s met behulp van het Kernkwadrant)

pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf  De Speelweide

 

“Ik kreeg als stagiaire bij het dagverblijf de mogelijkheid om deel te nemen aan de bijeenkomst. Hierdoor ben ik me meer bewust geworden van mijn kwaliteiten en valkuilen. Het is motiverend om positieve feedback over je kwaliteiten te krijgen. Een erg leerzame avond!

Saskia Klein Gotink (volgde een training over communicatie met ouders en communicatie met collega’s met behulp van het Kernkwadrant)

stagiaire Kinderdagverblijf De Speelweide

 

“Ons team had deze training nodig. Het heeft ons geleerd elkaar te zien zoals we zijn.  Eenieder met haar positieve en minder positieve kanten. We kunnen steeds terugkijken naar onze leerpunten. Bedankt voor je inzet en succes met de trainingen.

Joke Aalderink (volgde met haar team een training over communicatie met ouders en communicatie met collega’s met behulp van het Kernkwadrant)

directeur Kinderdagverblijf De Speelweide

 

“Erg leuke en leerzame training. Door de ontspannen en open sfeer hoef je je nergens voor te schamen en krijg je goed inzicht in je eigen kwaliteiten en die van je collega’s. De training geeft steun bij ‘bewuste’ gesprekken maar ook bij de dagelijkse bezigheden heeft het mij veel steun gegeven.

Marieke Aalderink (volgde een training over communicatie met ouders en communicatie met collega’s met behulp van het Kernkwadrant)

pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf De Speelweide

 

“In de training staat openheid voorop. Je leert kijken naar jezelf en collega’s. Ik heb in de training ook houvast gekregen bij het aangaan van lastige gesprekken met ouders aangaan.”

Malou de Reus (volgde een training over communicatie met ouders en communicatie met collega’s met behulp van het Kernkwadrant)en met ouders.”

pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf De Speelweide

 

“Een training, na een lange werkdag, is niet gelijk iets om heel enthousiast van te worden. Toch weet Petra de training zo aan te bieden dat het wel degelijk leuk wordt. Je leert veel over jezelf en anderen en je wilt met wat je leert ook iets doen. Petra weet na korte tijd al de gevoelige snaar te raken en door je heen te prikken.”

Rianne Hengeveld (volgde een training over communicatie met ouders en communicatie met collega’s met behulp van het Kernkwadrant)

pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf De Speelweide

 

“De training is op een leuke relaxte manier gegeven. Alles werd duidelijk uitgelegd.”

Monica Schut

pedagogisch medewerker kinderdagverblijf De Wonderboot

 

“Het was een heel gezellig en leerzame training.”

Daphne de Groot

pedagogisch medewerker kinderdagverblijf De Wonderboot

 

“Ik vond de drie trainingen erg leerzaam en leuk. Vooral de laatste over het Kernkwadrant waarbij je via een spelvorm jezelf goed leert kennen en je erachter komt dat je collega’s beter kent dan je zelf dacht. Ik vond het zeker voor herhaling vatbaar!”

Monique Heutink

pedagogisch medewerker kinderdagverblijf De Wonderboot

 

“Superbedankt voor de leuke, leerzame en plezierige trainingen. Het heeft geleid tot veel inzichten over hoe een boodschap te brengen en wat de positieve gevolgen daarvan zijn.  Ook het kernkwadrant was gewoon heel leuk om te doen. We gaan dit zeer zeker vaker en met enthousiasme gebruiken.”

Annelies Eggert

leidinggevende kinderdagverblijf De Wonderboot

 

“lif gaf een erg leuke en leerzame cursus. Het is luchtig en met humor. Mijn dank hiervoor 🙂 “

Jannete Oostind

pedagogisch medewerker kinderdagverblijf De Wonderboot

 

“Ik vond de trainingen heel leerzaam en leuk! Je geeft de trainingen erg leuk!!”

Cissi van Seters

pedagogisch medewerker kinderdagverblijf De Wonderboot

 

“Ik volgde bij lif de training: Leidinggeven aan het team: voorbeeldgedrag, aansturing, coaching en het ontwikkelen van een lerend team. Door deze training heb ik anders leren kijken naar onze onderneming, mijzelf, ouders en pedagogisch medewerkers. M.b.v. Het kernkwadrant heb ik technieken geleerd om blokkades in communicatie te herkennen en op te lossen. Dit kan door te kijken naar je eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën en die van de ander. Door op zoek te gaan naar de onderlinge raakpunten van de mensen met wie je communiceert, blijf je niet hangen in valkuilen en allergieën, maar ga je aan het werk met elkaars kwaliteiten en uitdagingen. En dat is mooi. Zo kom je verder met elkaar.
        Door de praktische instelling van Petra, haar humor, relativeringsvermogen en de ruime werkervaring die ze heeft wordt de trainingsstof heel concreet gebracht; het is gelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. Bedankt, Petra!”
Johanna Stam

Directeur van Kinderdagverblijf De Vossebelt in Holten